ZpS JUSTÍNA n.o.
Kultúrne aktivity
Krúžkové aktivity

Kontakt

Zariadenie pre seniorov
JUSTÍNA n.o.
Podlužany 79
935 27 Podlužany

+421 905 811 685
adosvita(at)gmail.com