ZÁKAZ VŠETKÝCH NÁVŠTEV

Dňom 09.03.2020 sa až do odvolania vyhlasuje v súvislosti s vírusovou epidémiou KORONAVÍRUSU a ochorením COVID-19 zákaz všetkých návštev v Zps Justína n.o.. Je potrebné uprednostniť e-mailovú alebo telefonickú komunikáciu. Žiadame o striktné dodržiavanie zákazu.

V súvislosti so zákazom všetkých návštev, vám prinášame možnost spojenia s blízkymi prostredníctvom aplikácie WhatsApp . Pravidlá pri využívaní WhatsApp:

  • Je nutné objednať sa na konkrétny čas na tel. č. 0908 767 318 (úradné hodiny 7:00 – 15:00).
  • Videohovory budú realizované v utorok a vo štvrtok v čase od 13:00 do 14:30.
  • Maximálna dĺžka hovoru 15 min. + 5 min. príprava na hovor.

ZpS Justína n.o. postupuje podľa nariadení a usmernení od RÚVZ. Zariadenie má vypracovaný krízový plán a zostavený krízový tím, vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácii na celom území SR.

O zariadení pre seniorov

Zariadenie pre seniorov JUSTÍNA n.o.(ďalej len ZpS) začalo poskytovať svoje služby dňa 11.7.2007. Zariadenie celodennej - dvadsaťštyri hodinovej starostlivosti je určené fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Zariadenie bolo vybudované v priestoroch bývalej základnej školy v Podlužanoch. Budova prešla rozsiahlou rekonštrukciou. V priebehu roka 2008 a 2009 došlo ešte k niektorým úpravám. Okná boli vymenené za plastové a doplnené sieťkami proti hmyzu. V roku 2014 sa zariadenie napojilo na miestnu kanalizáciu. Pozitívnou zmenou bola revitalizácia záhrady o rozlohe 800 m2. V budove sa nachádzajú dvoj lôžkové, troj lôžkové a štvor lôžkové izby. Jedna izba je riešené s priamym dvadsaťštyri hodinovým dohľadom sestry. Pre dve izby slúži jedno sociálne zariadenie, ktoré pozostáva zo sprchy a WC. Klientom je umožnené priniesť si časť obľúbeného nábytku (kreslo,stolička, televízia, rozhlas a pod.). Spoločenská miestnosť je vybavená kreslami na pohodlné sedenie.

V zariadení sa nachádzajú aj ďalšie priestory – sesterská izba, sklad na prádlo, miestnosť na upratovania a pranie, kuchyňa, jedáleň, príručné sklady a sociálne zariadenie pre zamestnancov. V letných mesiacoch slúži klientom na posedenie terasa, lavička pod stromami, lavičky v záhrade, kde je dostatok priestoru na prechádzky. ZpS má z troch strán uzatvorené nádvorie, ktoré je esteticky upravené okrasnými rastlinami.

Kontakt

Zariadenie pre seniorov
JUSTÍNA n.o.
Podlužany 79
935 27 Podlužany

+421 905 811 685
adosvita(at)gmail.com